Dni świąteczne i wolne

Wykaz dni świątecznych w roku szkolnym 2020/2021

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

 Święto Niepodległości 11 XI środa


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 11 sierpnia 2017 r.)


14 X środa
09- 10 XI  poniedziałek, wtorek
04 - 05 I  poniedziałek, wtorek
04 VI piątek
odpracowujemy 22 V - festyn - 60 - lecie szkoły