Dni świąteczne i wolne

Wykaz dni świątecznych w roku szkolnym 2019/2020

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

   
   


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 5 października 2010 r.)
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców

i Samorząd Uczniowski