Dni świąteczne i wolne

Wykaz dni świątecznych w roku szkolnym 2018/2019

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

01 XI Wszystkich Świętych
11 XI
Święto Niepodległości


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 5 października 2010 r.)
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców

i Samorząd Uczniowski


 Dzień po Wszystkich Świętych
Egzaminy ósmoklasisty
 Dni przed Świętem Pracy
Dzień po Święcie Pracy
(odpracowujemy 11 V - Festyn Szkolny)