AAA
Szkoła Podstawowa nr 28
im. Lotników Polskich w Gdyni
Udanych i bezpiecznych wakacji ***** Udanych i bezpiecznych wakacji ***** Udanych i bezpiecznych wakacji ***** Udanych i bezpiecznych wakacji

Dni świąteczne i wolne

Wykaz dni świątecznych w roku szkolnym 2019/2020

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

Wszystkich Świętych  01 XI piątek
 Święto Niepodległości 11 XI poniedziałek


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 5 października 2010 r.)
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców

i Samorząd Uczniowski


14 X poniedziałek
02-03 I  czwartek, piątek
21-23 kwietnia wtorek - czwartek
12 VI piątek
odpracowujemy 16 V - festyn