Obiady

Obiady dla uczniów kl. I - III

W marcu obiady kosztują:

(23 x 4 zł = 92 zł)

/płatne w dniach 01 - 04 marca tylko przelewem/

W przypadku odpisów prosimy o indywidualny kontakt z intendentem

w celu ustalenia kwoty za obiady.

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów jest uiszczenie opłaty tylko i wyłącznie przelewem bankowym na podany numer konta szkoły.

W związku z pandemią COVID – 19  szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych za obiady.

Wpłaty drogą elektroniczną muszą być zaksięgowane na koncie szkoły do godziny 14

        Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.

Zgłoszenia można dokonać do godz. 14.00 telefonicznie lub na adres e-mail szkoły:

Numer konta bankowego:

81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, klasa, opłata za obiady za miesiąc ......

Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

Rezygnację z obiadów należy zgłosić w miesiącu poprzedzającym,

aby od nowego miesiąca zdjąć dziecko z ewidencji.