Obiady

Kartę obiadową należy pobrać 2 września 2019 r.

w świetlicy szkolnej i wypełnioną oddać

w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2019 r.

Karty obiadowe obowiązują uczniów kl. I - VIII


Opłata za obiady we wrześniu

18 x 4zł = 72 zł

(płatne w dniach 02 - 04 września) 

Obiady będą wydawane od 5 września 2019 r.

 

Wpłaty drogą elektroniczną muszą być

zaksięgowane na koncie szkoły do godz. 14.00

ostatniego dnia wpłat

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny

przed dokonaniem wpłaty na konto szkoły.

 

 

Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.

Zgłoszenia nieobecności można dokonać do godz.13.30  telefonicznie:

  • 58 665 80 17- intendent
  • 58 665 84 62 – świetlica, lub osobiście

Wpłaty drogą elektroniczną należy dokonywać na konto 

81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

Tytuł przelewu-  imię, nazwisko, klasa ucznia, opłata za obiady za miesiąc…
Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Zielona 53,  81-197 Gdynia
   

Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w miesiącu poprzedzającym, aby od nowego miesiąca dziecko zdjąć z ewidencji.