Obiady

 Opłata za obiady w listopadzie 2018 r.

20x3,60 zł = 72,00 zł

/płatne w dniach 05 - 07 listopada/


 UWAGA!!!

Gotówkowe wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach wyznaczonych. Po terminie można dokonać wpłat drogą internetową po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości opłat z panią intendentką.

Prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń).

Przypominamy, że opłata za dany miesiąc musi być zaksięgowana na koncie szkoły do godz. 13.30 ostatniego wyznaczonego dnia opłat.

Zgłoszone odpisy odliczane są od dnia następnego i odejmowane od opłat w następnym miesiącu (dlatego kwotę należy uzgadniać).

Prosimy przestrzegać wyznaczonych terminów opłat.

 

 

Opłat należy dokonać

na konto szkoły lub w kasie u p. intendentki 

w godz.8.00-14.00,

ostatniego dnia płatności do godz.13.30
/we wtorki od 8.00-16.00/

Prosimy o telefoniczne sprawdzenie wysokości opłat.


Przypominamy Państwu, że warunkiem korzystania dziecka

z obiadów jest zaksięgowana opłata w odpowiednim terminie.


U W A G A !

W związku z dużymi opóźnieniami we wpłatach za obiady,

zgodnie z obowiązującymi szkołę zarządzeniami,

od LISTOPADA 2017 roku wprowadzamy zasadę:

Wpłata za obiady dokonana po wyznaczonym terminie

nie będzie rejestrowana na koncie szkoły.

Pieniądze będą zwracane na konto wysyłającego,

a dziecko nie będzie jadło obiadów do końca miesiąca.

 

Ogólne warunki dokonywania opłat za obiady:

  • Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 pierwszych dni roboczych danego miesiąca po uzgodnieniu wysokości opłaty z p.intendentką.
  • Opłaty można uiszczać tylko za jeden miesiąc.
  • Zgłoszenia nieobecności można dokonać do godz.13.30  telefonicznie:

58 665 80 17- intendent

58 665 84 62 – świetlica, lub osobiście

  • Wpłaty drogą elektroniczną należy dokonywać na konto 

                             81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

  • Tytuł przelewu-  imię, nazwisko, klasa ucznia, opłata za obiady za miesiąc…
    Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Zielona 53,  81-197 Gdynia
  • Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w miesiącu poprzedzającym, aby od nowego miesiąca dziecko zdjąć z ewidencji.