Obiady


Opłata za obiady w styczniu

22x3,60zł=79,20zł

(płatne w dniach 02 - 04 stycznia 2019 r.) 

Wpłaty drogą elektroniczną muszą być

zaksięgowane na koncie szkoły do godz. 14.00

ostatniego dnia wpłat


UWAGA!!!

Nie można dokonywać wpłaty za obiady za miesiąc styczeń 2019 r w grudniu, bowiem środki wpłacone w tym roku kalendarzowym (w związku z zerowaniem kont szkoły) będą automatycznie kierowane na konto Urzędu Miasta i nie są możliwe do odzyskania. W naszej ewidencji będzie brak styczniowych opłat za obiady dziecka.


Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.

Zgłoszenia nieobecności można dokonać do godz.13.30  telefonicznie:

  • 58 665 80 17- intendent
  • 58 665 84 62 – świetlica, lub osobiście

Wpłaty drogą elektroniczną należy dokonywać na konto 

81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

Tytuł przelewu-  imię, nazwisko, klasa ucznia, opłata za obiady za miesiąc…
Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Zielona 53,  81-197 Gdynia
   

Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w miesiącu poprzedzającym, aby od nowego miesiąca dziecko zdjąć z ewidencji.