Obiady


Opłata za obiady w marcu

21 x 3,60 zł=75,60 zł

(płatne w dniach 01 - 05.03.2019 r.) 

Wpłaty drogą elektroniczną muszą być

zaksięgowane na koncie szkoły do godz. 14.00

ostatniego dnia wpłat


UWAGA!!!


Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.

Zgłoszenia nieobecności można dokonać do godz.13.30  telefonicznie:

  • 58 665 80 17- intendent
  • 58 665 84 62 – świetlica, lub osobiście

Wpłaty drogą elektroniczną należy dokonywać na konto 

81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

Tytuł przelewu-  imię, nazwisko, klasa ucznia, opłata za obiady za miesiąc…
Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Zielona 53,  81-197 Gdynia
   

Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w miesiącu poprzedzającym, aby od nowego miesiąca dziecko zdjąć z ewidencji.