Obiady

 Opłata za obiady w czerwcu 2018 r.

13x3,60 zł = 46,80 zł

 

 

Opłat należy dokonać w dniach  04-06 czerwca 2018 r.

na konto szkoły lub w kasie u p. intendentki 

w godz.8.00-14.00,

ostatniego dnia płatności do godz.13.30
/we wtorki od 8.00-16.00/

Prosimy o telefoniczne sprawdzenie wysokości opłat


Wycieczki klasowe w miesiącu czerwcu odpisali wychowawcy klas.

Obiady wydajemy do 20 czerwca (środa)


Przypominamy Państwu, że warunkiem korzystania dziecka

z obiadów jest zaksięgowana opłata w odpowiednim terminie.


U W A G A !

W związku z dużymi opóźnieniami we wpłatach za obiady,

zgodnie z obowiązującymi szkołę zarządzeniami,

od LISTOPADA 2017 roku wprowadzamy zasadę:

Wpłata za obiady dokonana po wyznaczonym terminie

nie będzie rejestrowana na koncie szkoły.

Pieniądze będą zwracane na konto wysyłającego,

a dziecko nie będzie jadło obiadów do końca miesiąca.

 

Ogólne warunki dokonywania opłat za obiady:

  • Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 pierwszych dni roboczych danego miesiąca po uzgodnieniu wysokości opłaty z p.intendentką.
  • Opłaty można uiszczać tylko za jeden miesiąc.
  • Wpłata powinna być na koncie szkoły ostatniego wyznaczonego dnia do godz.13.30.
  • Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.
  • Zgłoszenia nieobecności można dokonać do godz.13.30  telefonicznie:

58 665 80 17- intendent

58 665 84 62 – świetlica, lub osobiście

  • Wpłaty drogą elektroniczną należy dokonywać na konto 

                             81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

  • Tytuł przelewu-  imię, nazwisko, klasa ucznia, opłata za obiady za miesiąc…
    Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Zielona 53,  81-197 Gdynia
  • Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w miesiącu poprzedzającym, aby od nowego miesiąca dziecko zdjąć z ewidencji.