Obiady

W związku z brakiem personelu kuchni obiady są odwołane do dnia 6 listopada 2020 r.


W miesiącu listopadzie 2020 r. obiady kosztują:


/płatne w dniach                   tylko przelewem/

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów jest uiszczenie opłaty tylko i wyłącznie przelewem bankowym na podany numer konta szkoły.

W związku z pandemią COVID – 19  szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych za obiady.

Wpłaty drogą elektroniczną muszą być zaksięgowane na koncie szkoły 5 października do godziny 14

        Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.

Zgłoszenia można dokonać do godz. 14.00 telefonicznie lub na adres e-mail szkoły:

Numer konta bankowego:

81 1440 1026 0000 0000 1256 1423

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, klasa, opłata za obiady za miesiąc ......

Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

Rezygnację z obiadów należy zgłosić w miesiącu poprzedzającym,

aby od nowego miesiąca zdjąć dziecko z ewidencji.