Świetlica

Świetlica czynna w godzinach 6.45 - 16.30


Kadra świetlicy

Kierownik

  • mgr Iwona Chojnacka - Mrówka

Wychowawcy:

  • mgr Karol Cegłowski
  • mgr Magdalena Jankowska
  • mgr Katarzyna Anna Wiśniewska
  • mgr Agnieszka Zalewska

 

Ramowy rozkład dnia

 

czas rodzaj zajęć
 6.45 - 8.00
przybywanie dzieci,
zajęcia opiekuńcze, porządkowe,
gry stolikowe

 8.00 - 8.55
zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań,
kontrola zadań domowych
11.00 - 11.30 przygotowanie do obiadu
11.30 - 12.30 obiad
 12.30 - 13.00 odpoczynek poobiedni
 13.00 - 14.30 zajęcia programowe,
indywidualna pomoc w nauce
 14.30 - 15.30
 spacer, gry i zabawy 
15.30 - 16.30 porządkowanie sal,
przygotowanie do wyjścia ze świetlicy