Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący:

Agnieszka Gontarz kl. VII A
            
Z-ca Przewodniczącego:

Agata Pulpińska kl. VII A

Poczet Sztandarowy:

Kinga Wałdoch kl. VII B

Wiktor Dzwonkowski kl. VII C

Julia Pawłowska kl. VII C


Poczet Flagowy:

Oliwia Gniech kl. VII C

Kacper Sąsiadek kl. VII B

Wiktoria Frydrych kl. VII B

Julia Pałejko kl. VII B

Opiekunowie SU:

mgr Dorota Brzozowska