Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący:

Małgorata Adamiec kl. VIII a

Z-ca Przewodniczącego:

Dalia Siewert kl. VIII b


Poczet Sztandarowy:

Lidia Brysiak kl. VIII b

Jakub Wróbel kl. VIII b

Anastazja Wojtukiewicz kl. VIII b


Poczet Flagowy:

Maja Borkała kl. VIII a

Zofia Kozak kl. VIII a

Jakub Lewandowicz kl. VIII a


 


Opiekunowie SU:

mgr Dorota Brzozowska

mgr Anna Grabińska