Rada Rodziców

Przewodniczący - Grzegorz Burmer

Z- ca przewodniczącego - Magdalena Dutkiewicz

Skarbnik - Iwona Mrówka