W związku z rozpoczętą rekrutacją do klas I wnioski mogą być składane drogą mailową: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl

Rada Rodziców

Przewodniczący - Grzegorz Burmer

Z- ca przewodniczącego - Magdalena Dutkiewicz

Skarbnik - Iwona Mrówka