UKS "Orlik"

   Uczniowski Klub Sportowy ,,ORLIK” przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 28, z siedzibą w Gdyni, ul. Zielona 53 wpisany został do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 21.05.1999 r. Klub powstał z inicjatywy Krystyny i Franciszka Odorskich i działa na bazie SP nr 28 (bieżnia LA, sala sportowa, sprzęt sportowy).

  Pierwszym Prezesem Klubu został Sławomir Komorowski, a obecnym mgr Marek Ambrosiewicz.

   Podstawowym zakresem działalności UKS –u jest działalność statutowa, a w szczególności sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dwóch sekcjach: tenisa stołowego i siatkówki, udział w zawodach i organizacja dwóch dużych cyklicznych imprez sportowych w Gdyni: Mistrzostw Gdyni w Tenisie Stołowym i Gdyńskiej Ligi Siatkówki im. Sławomira Malinowskiego.Zarząd UKS ,,Orlik”

Prezes – mgr Marek Ambrosiewicz

Vice Prezes – Eugeniusz Bilecki

Sekretarz - mgr Dariusz Lunkowski

Skarbnik - mgr Piotr Wasilewski