Promocja zdrowia

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom,

by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”


Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania wiążą się z założeniami dotyczącymi szeroko rozumianego kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród uczniów. Głównym celem na ten rok szkolny jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia oraz wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania.

Zaplanowane działania Zespołu ds. Promocji Zdrowia:

  • udział wprojekcie „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji;
  • udział w projekcie pt. „ Z kranu piję zdrowo żyję” przy współpracy z gdyńskim Sanepidem oraz KZG Doliny Redy i Chylonki;
  • przystąpienie Szkoły do projektu „KIDS – DZIECI I CUKRZYCA W SZKOŁACH”;
  • przystąpienie Szkoły do programu „Dobrze Jemy”;
  • kontynuację „Programu dla Szkół – Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”
  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej nawyków żywieniowych uczniów;
  • organizację spotkań uczniów ze specjalistami: dermatolog, dietetyk.

Plan pracy Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia jest otwarty. Może ulec rozszerzeniu i modyfikacji, w zależności od potrzeb szkoły. Plan może ulec zmianom ze względu na sytuację epidemiologiczną.


Szkolni koordynatorzy ds. promocji zdrowia

mgr Alicja Bigus

mgr Iwona Chojnacka - Mrówka

mgr Agnieszka Urbanek