Promocja zdrowia

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom,

by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”

Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania wiążą się z założeniami dotyczącymi szeroko rozumianego kształtowania zachowań prozdrowotnych.

W ich ramach:

  • Tworzymy warunki i podejmujemy działania sprzyjające nie tylko nauce, ale także nawiązywaniu pozytywnych relacji, dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej i działaniom na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.
  • Staramy się pomagać w zrozumieniu siebie i innych.
  • Dbamy o klimat społeczny sprzyjający osiąganiu satysfakcji z nauki i osiąganych sukcesów oraz wzmacniający poczucie własnej wartości.
  • Prowadzimy edukację zdrowotną i dążymy do zwiększenia jej skuteczności.
  • Zwracamy uwagę na kształtowanie u uczniów nawyków związanych z dbałością o zdrowie oraz odpowiedzialności za nie.
  • Zachęcamy do prowadzenia zdrowego stylu życia.
  • Umożliwiamy uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego.
  • Prowadzimy profilaktykę różnych zagrożeń i zachowań problemowych.
  • Zwracamy uwagę na to, by środowisko fizyczne sprzyjało zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów.
  • Istotne jest dla nas uczestnictwo, partnerstwo i współdziałanie członków społeczności szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej.

Nasza szkoła jest miejscem, które nie tylko przygotowuje uczniów do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania zdrowych wyborów.

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia

mgr Karolina Sąsiadek-Wasilewska