Reguły bycia razem

"REGUŁY BYCIA RAZEM"

  1. Nie wychodzimy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
  2. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania.
  3. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę.
  4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.
  5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.
  6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
  7. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
  8. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.
  9. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
  10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.