Rekrutacja

Lista uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na podstawie: art. 158 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.).

Uprzejmie prosimy rodziców dzieci przyjętych do klasy I o dostarczenie w terminie do 15.06.2020 r. do sekretariatu szkolnego lub wysłanie na adres: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole.