Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września

  Rada Pedagogiczna - kierunki pracy szkoły

16 września

  Sprzątanie świata - POLSKA 2020

18 września

  Zebranie z rodzicami kl. I - III

23 września

  Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII

24 września

  Dzień Nauczyciela (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

14 października

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  (dni wolne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

9 - 10 listopada

   Narodowe Święto Niepodległości
  (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
11 listopada

  Zebranie z rodzicami kl. I - III

18 listopada
  Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII  19 listopada
  Wigilie klasowe 22 grudnia
  Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31
grudnia
  Nowy Rok

1 stycznia

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  (dni wolne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

4 - 5 stycznia

  Objawienie Pańskie
  (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

6 stycznia

  Wystawienie ocen śródrocznych  22 stycznia
  Rada klasyfikacyjna  26 stycznia
  Zebranie z rodzicami kl. I - III
27 stycznia 
  Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII

28 stycznia

  Ferie zimowe

1 - 14 lutego

  Rekolekcje Wielkopostne

15 - 17 marca

  Wiosenna przerwa świąteczna
1 - 6 kwietnia
  Zebranie z rodzicami kl. I - III
 14 kwietnia
  Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII
15 kwietnia 
  Święto Narodowe 3 Maja  3 maja
  Konsultacje dla rodziców kl. I - III 19 maja 
  Konsultacje dla rodziców kl. IV - VIII 20 maja 
  60 - lecie szkoły - Festyn szkolny  22 maja
  Egzamin ósmoklasisty
26 - 28 maja
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  (dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

4 czerwca
  Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca