Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SEMESTR I

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 IX

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III

19 IX

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV - VIII 

20 IX

Wszystkich Świętych
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych)

1 XI

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

           2 XI

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I - III

21 XI

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV - VIII

22 XI

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I - III

 19 XII

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV - VIII

20 XII

 Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII

 Nowy Rok
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych)

1 I

Termin wystawiania ocen śródrocznych

11 I

Rada klasyfikacyjna

15 I

Rada podsumowująca pracę w I semestrze

23 I

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I - III
30 I
Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV - VIII 31 I

Zakończenie I semestru

 31 I

Ferie zimowe

11 II - 24 II