AAA
Szkoła Podstawowa nr 28
im. Lotników Polskich w Gdyni
Udanych i bezpiecznych wakacji ***** Udanych i bezpiecznych wakacji ***** Udanych i bezpiecznych wakacji ***** Udanych i bezpiecznych wakacji

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września

  Zebranie z rodzicami kl. I - III

18 września

  Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII

19 września

  Sprzątanie świata - POLSKA 2019

  "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy"

20 września

  Dzień Nauczyciela
  (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

14 października

  Wszystkich Świętych
  (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

1 listopada

   Narodowe Święto Niepodległości
  (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
11 listopada

  Zebranie z rodzicami kl. I - III

13 listopada
  Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII  14 listopada
  Wystawienie ocen śródrocznych  16 grudnia
  Rada klasyfikacyjna  18 grudnia
 Wigilie klasowe 20 grudnia
  Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31
grudnia

  Nowy Rok

1 stycznia

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  (dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

2 - 3
stycznia

  Objawienie Pańskie
  (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
 6 stycznia
 Zebranie z rodzicami kl. I - III 8 stycznia
 Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII 9 stycznia
  Ferie zimowe 13 - 26
stycznia
 Zebranie z rodzicami kl. I - III 1 kwietnia
 Zebranie z rodzicami kl. IV - VIII 2 kwietnia
 Rekolekcje Wielkopostne  6 - 8 kwietnia
 Egzamin ósmoklasisty
21 - 23 kwietnia
 Festyn szkolny
16 maja
 Konsultacje dla rodziców kl. I - III 20 maja
 Konsultacje dla rodziców kl. IV - VIII 21 maja