Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 28
im. Lotników Polskich w Gdyni
rozpoczyna realizację priorytetu 3.
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2016-2020

CELE PRIORYTETU 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych 

Podstawa prawna: Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dn. 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji priorytetu 3. zostaną zakupione nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Więcej informacji o programie: https//men.gov.pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku 2018 r. od napisania i złożenia stosownego wniosku. Po pozytywnej weryfikacji i uzyskaniu dotacji ruszamy z pierwszą akcją pod hasłem "Czytamy, bo chcemy".
W związku z tym biblioteka szkolna ogłasza


Plebiscyt na książki do zakupienia w ramach projektu 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Drodzy Uczniowie i Drodzy Rodzice, podajcie tytuły książek, które warto przeczytać i chcielibyście, by znalazły się w naszej bibliotece. Z Waszych propozycji powstanie ostateczna lista, według której dokonamy zakupu nowości czytelniczych. Kartkę z tytułami książek należy wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzyneczki w bibliotece. Na Wasze propozycje czekamy do 31 maja.