Procedury działania nauczycieli i metody pracy szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz zagrożenia przestępczością i demoralizacją

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na wszelkie zagrażające sygnały, które dochodzą z obserwacji oraz rozmów. Odpowiednia profilaktyka, wczesna diagnoza i rozeznanie problemu ucznia oraz odpowiednia interwencja, także we współpracy z odpowiednimi instytucjami, jest w stanie przeciwdziałać przestępczości i demoralizacji oraz zapewnić bezpieczeństwo w zakresie zdrowia i życia dzieci i młodzieży.


Procedury postępowania