W związku z rozpoczętą rekrutacją do klas I wnioski mogą być składane drogą mailową: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl

Egzamin ósmoklasisty

Informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020