Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania

Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Mając na uwadze wagę tegoż tematu, 27 września w bibliotece szkolnej przygotowano wyjątkowe obchody Dnia Głośnego Czytania. Uczestniczyli w nich uczniowie klas drugich i trzecich, zaś bazę spotkań czytelniczych stanowiło opowiadanie „Drzewa” z książki „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia leśnej polany”. Wspólna zabawa była jednocześnie początkiem ogólnopolskiej rywalizacji szkół o zdobycie funduszy na nowe książki do biblioteki szkolnej.

Po krótkim powitaniu uczniowie zajęli miejsca w pobliżu przygotowanego magicznego drzewa, aby pobudziło ono dziecięcą wyobraźnię, a ta pomogła młodym czytelnikom przenieść się na leśną polanę Słodziaków. W skupieniu i czytelniczym zamyśleniu uczniowie wsłuchali się w treść opowiadania „Drzewa”. Wydarzenia w nim opisane zachęciły do dyskusji i analizy poruszonych tematów. Dzieci pięknie wypowiadały się na temat gatunków drzew, nasion i sposobów ich rozsiewania oraz zachowań leśnych zwierząt. Rozmowę wzbogacił pokaz sadzenia młodych drzewek. Do demonstracji posłużyły samosiejki dębu i klonu, które z systemem korzeniowym pobrano z lasu zgodnie ze wskazówkami leśniczego, aby ich nie uszkodzić i ponownie posadzić. Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Dzieci zostały podzielone na sześć grup. Każda z nich miała inne zadanie do wykonania. Było rysowanie ilustracji do poznanego opowiadania, kolorowanie plakatu „Słodziaki czytają”, rozwiązywanie krzyżówek i zagadek przyrodniczych, tworzenie wybranego Słodziaka z surowców wtórnych oraz nauka prawidłowego sadzenia z użyciem odpowiedniego podłoża. Uczniowie wykazali się wyjątkową kreatywnością, a ich twórcza aktywność była wzmacniana zgodną współpracą i odpowiedzialnością za pracę drużyny.

Zajęcia z klasami trzecimi zakończyły się wręczeniem dzieciom pamiątkowych zakładek do książki oraz „Dzienniczków postępów czytania” ze wskazaniem na zalety codziennego minimum dziesięciominutowego czytania. Uczniowie klas drugich otrzymali owe zakładki i dzienniczki w poniedziałek. Tego dnia także sadzonki młodych drzewek przygotowane przez uczniów zostały przeniesione do lasu w pobliżu naszej szkoły. Piątkowe odchody miały wielowymiarowy charakter – było czytanie rozbudzające ciekawość młodych ludzi, była rozmowa o lesie i dbaniu o jego istnienie oraz dyskusja o konieczności segregowania odpadów i była także radosna twórczość dzieci rozwijająca ich umiejętności.

To był dzień pełen wrażeń!