Czytanie to wyzwanie

„CZYTANIE TO WYZWANIE”

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele:

 • popularyzacja książek zakupionych z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • propagowanie kultury czytelniczej
 • dbałość o piękno języka ojczystego
 • wdrażanie staranności przekazu językowego
 • wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu

2. Postanowienia ogólne

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas II – IV.
 • Zadaniem ucznia jest wybranie ciekawego fragmentu książki zakupionej
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przygotowanie się do pięknego czytania.
 • Uczestnik głośno prezentuje fragment przed komisją konkursową.
 • Czas czytania  - do 3 minut. Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

3. Kryteria oceny:

 • technika czytania (0 - 5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania
 • środki artystycznego wyrazu (0 - 5 pkt.): pauzowanie, modulacja głosu
  i jego natężenie, kontakt wzrokowy z odbiorcą
 • zachowanie limitu czasu (0-1 pkt)