Dzień bohaterów literackich

SZKOLNY DZIEŃ BOHATERÓW LITERACKICH

 

            Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zakończą się 30 października zabawą w przebieranki. Uczeń, który zdecyduje się na wzięcie udziału w proponowanym przedsięwzięciu, powinien przyjść do szkoły
w przebraniu bohatera wybranej przez siebie książki. Ten, kto wcieli się w postać literacką będzie mógł skorzystać z przywileju szczęśliwego numeru, pod niżej wymienionymi warunkami:

  •  przebranie „od stóp do głów”, czyli całościowy strój, a nie tylko jeden element garderoby
  • nie można farbować włosów (jeżeli kreacja wymaga zmiany barwy włosów, należy rozważyć użycie peruki)
  • dopuszczalny jest tylko makijaż oddający charakter postaci
  • jeżeli dana postać posługuje się dodatkowymi przedmiotami, podczas przerw należy posługiwać się nimi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Wszyscy przebrani uczniowie wezmą udział w barwnym korowodzie po całej szkole oraz w sesji zdjęciowej podczas pierwszej długiej przerwy. Zabawa zakończy się słodkim upominkiem.

Zdjęcia przebierańców będą zaprezentowane na luksferach przy wejściu do biblioteki szkolnej i poddane głosowaniu. Osoba z największą ilością głosów otrzyma nagrodę.