Książka - przyjaciółka godna szacunku

„KSIĄŻKA – PRZYJACIÓŁKA GODNA SZACUNKU”

KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele:

 • rozbudzanie inwencji i kreatywności uczniów
 • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne
 • rozwój umiejętności plastycznych

2. Postanowienia ogólne

 • Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w proponowanym konkursie, przygotowują prace plastyczne zgodne z tematem, czyli:
  •  kl. I – ilustracja do książki, którą poznał początkujący czytelnik, np. może to być jedna z opowieści czytana przez rodziców lub nauczyciela
  •  kl. II – ilustracja okładki do ulubionej lub nowo przeczytanej książki
  •  kl. III – zakładka do ulubionej lub nowo poznanej książki zawierająca charakterystyczne elementy nawiązujące do treści
 • Format prac plastycznych kl. I i II: A4
 • Format prac plastycznych kl. III: wysokość – 30 cm, szerokość – 10 cm
 • Technika prac – dowolna, do wyboru przez uczestnika konkursu, z wyłączeniem techniki przestrzennej.
 • Konkurs ma charakter indywidualny.
 • Prace należy składać do p. Anny Grabińskiej - najpóźniej do 31 października.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na prezentację pracy.
 • Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca:

-       imię i nazwisko ucznia

-       klasa ucznia

 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:

-       pomysłowości w ujęciu tematu

-       walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki)

-       wykorzystania różnorodnych technik plastycznych