Literacka mapa miasta

„LITERACKA MAPA MIASTA” KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele:

 • rozbudzenie zainteresowań uczniów sylwetkami wybitnych pisarzy i poetów patronujących ulicom Gdyni oraz zapoznanie się z ich życiem i twórczością
 • rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania
 • popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i rozpowszechnianie jej poprzez organizowanie wystawy

2. Postanowienia ogólne

 • Uczeń, który zdecyduje się na udział w proponowanym konkursie, powinien:
  • zgłosić się do biblioteki szkolnej i zapoznać z przygotowanym spisem literackich patronów gdyńskich ulic
  • przeczytać informacje o życiu i dorobku literackim wybranego pisarza
  • przestudiować topografię miasta, zlokalizować ulicę, udać się tam z książką autora i zrobić interesujące zdjęcie
 • Na zdjęciu powinna znaleźć się tabliczka z nazwą ulicy, książka patrona i osoba biorąca udział w konkursie.
 • Uczeń przygotowuje fotografię wykonaną metodą tradycyjną lub cyfrową zgodnie
  z tematem.
 • Fotografię należy oddać w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach 15x21.
 • Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Jeżeli na zdjęciu pojawią się inne osoby, uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osoby fotografowanej zgody na użycie wizerunku w konkursie. Formularz zgody należy pobrać od p. Anny Grabińskiej.
 • Konkurs ma charakter indywidualny.
 • Fotografię należy oddać do p. Anny Grabińskiej - najpóźniej do 31 października. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację pracy.
 • Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca:

-        imię i nazwisko ucznia, klasę

 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem pomysłowości w ujęciu tematu  oraz walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki).