Logo biblioteki szkolnej

 „LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele:

 • promocja biblioteki
 • rozbudzanie inwencji i kreatywności uczniów
 • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne
 • rozwój umiejętności plastycznych

2. Postanowienia ogólne

 • Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w proponowanym konkursie, przygotowują prace zgodne z tematem.
 • Format prac - A4, technika  - dowolna
 • Konkurs ma charakter indywidualny.
 • Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt logo jest jego pomysłem autorskim i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 • Prace należy składać do p. Anny Grabińskiej - najpóźniej do 31 października.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na prezentację pracy.
 • Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca:

-       imię i nazwisko ucznia

-       klasa ucznia

 • Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:

-       pomysłowości w ujęciu tematu

-       walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki)

staranności wykonania i wkładu pracy