Akcja czytelnicza "Starszy czyta młodszemu" - przedszkolaki

    Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych to ciekawe propozycje czytelnicze dla dzieci w każdym wieku. Dowodzi tego akcja „Starszy czyta młodszemu”.

    11 października uczennice Anna Kuś, Maja Borkała, Julia Kositarz i Zofia Kozak z klasy VII a odwiedziły grupę przedszkolną „Bursztynki” w Przedszkolu Nr 30. Spotkały się z cztero- i pięciolatkami, aby od najmłodszych lat rozbudzać w nich zainteresowanie słowem pisanym, a co za tym idzie czytaniem. Dzieci z uwagą i w skupieniu wysłuchały opowiadań „Wycieczka Biełaska” i „Urodziny  kurki Czubatki” z książki „Najpiękniejsze bajki o zwierzętach”. Pięknie odpowiadały na pytania dotyczące wydarzeń opisanych w tekstach literackich. Podzieliły się także wiedzą na temat zwierząt domowych, gospodarskich i leśnych. Spotkanie zakończyło się rysowaniem psa Azorka, bohatera poznanych opowieści.