Akcja czytelnicza "Starszy czyta młodszemu" - klasy III

     Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych to ciekawe propozycje czytelnicze dla dzieci w każdym wieku. Dowodzi tego akcja „Starszy czyta młodszemu”.
      15 i 16 października uczniowie klas szóstych i siódmych odwiedzili uczniów klas trzecich. Zajęcia we wszystkich grupach odbywały się pod hasłem „Pomagajmy innym – nie bądźmy obojętni”. Spotkania rozpoczynały się rozmową na temat akcji „Młody bohater”, która jest inicjatywą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciel bibliotekarz przedstawił sylwetki dzieci, które udzieliły pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe lub zaalarmowały o niebezpieczeństwie, czym ocaliły lub przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Pogadanka nawiązywała także do Dnia Ratownictwa Medycznego, który przypadałna 13 października. Bazą części głównej zajęć była książka „Mali bohaterowie” Barbary Gawryluk. W klasie III b opowiadanie „Iza i Nikola” przeczytała Anastazja Wojtukiewicz (kl. VII b), w klasie III c - „Marta, Ada i Sandra” -  Karol Ciwiński (kl. VI c), zaś w klasie III a opowieść o Karolince przedstawiła Dalia Siewert (kl. VII b). Wszyscy uczniowie ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali prawdziwych historii, które zdarzyły się w różnych, małych i dużych, polskich miejscowościach. Następnie aktywnie wypowiadały się na temat udzielania pierwszej pomocy, wykazały się także znajomością numerów alarmowych i sposobem informowania o zaistniałym zdarzeniu konkretnych służb ratunkowych. Zajęcia zakończyły się wykonaniem kart pracy i przygotowaniem plakatów do omawianego zagadnienia.