Dzień Papieski

Jan Paweł II i Wielkie Tematy – „XIX Dzień Papieski – Wstańcie, chodźmy”

   23 i 24 września uczniowie klas VII a i VII b oraz VIII a i VIII b wzięli udział w projekcie czytelniczym opartym na tekstach „Biblii Tysiąclecia”. „Jan Paweł II i Wielkie Tematy – „XIX Dzień Papieski – Wstańcie, chodźmy” to zagadnienie, które przyświecało wnikliwemu rozważaniu Słowa Bożego.

  Głośne czytanie tekstów przez wybranych uczniów podczas zajęć wpłynęło na stworzenie wyjątkowej atmosfery, a interesująca rozmowa kierowana przez nauczyciela skłoniła młodych ludzi do refleksji i zaowocowała ciekawymi wnioskami. Efektem analizy fragmentów Biblii było napisanie przez uczniów wiersza, którego treść miała odnieść się tematu zajęć. Prezentacja wytworów uczniowskiej twórczości była miłym zakończeniem spotkania. Uczniowie wykazujący zdolności plastyczne mogli także wyrazić swoje myśli i emocje, przygotowując pracę plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych technik. Wszystkie oddane plakaty były prezentowane na korytarzu szkolnym, a niektóre z nich zostały wysłane na konkurs wojewódzki.