Szacun i gorzka czekolada.

    5 listopada odbyły się pierwsze zajęcia czytelnicze w ramach programu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie”. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy V d, zaś bazę do rozważań na temat jednej z najważniejszych wartości, którymi powinien kierować się w życiu każdy z nas, stanowiło opowiadanie „Szacun i gorzka czekolada”. Należy dodać, że wszystkie kolejne zajęcia w klasach wytypowanych do programu będą odnosić się do tekstów pochodzących z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, która została wpisana na ZŁOTĄ LISTĘ książek polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

   Aby efektywnie wykorzystać czas (2 godz. lekcyjne), przeczytanie tekstu opowiadania odbyło się 4 listopada na lekcji języka polskiego. Zajęcia właściwe rozpoczęły się podziałem klasy na grupy, przydzieleniem funkcji lidera, dwóch sekretarzy i prezentera oraz określeniem zasad pracy zespołowej. Po części organizacyjnej uczniowie przystąpili do pierwszego zadania, które polegało na przypomnieniu treści poprzez stworzenie planu szczegółowego opowiadania, przy czym plan ramowy był już podany. Następne działanie to dyskusja na temat Marty, Anieli i Zuzi, poznanych bohaterek, ocena ich zachowania i grupowanie cech, dobrych i złych, które charakteryzowały każdą z dziewczynek. Rozmowa z uczniami odwoływała się do SZACUNKU - głównego tematu zajęć. Zgodnie współpracując w grupach, uczniowie analizowali „Czym jest szacunek?” oraz „Komu i czemu należy okazywać szacunek?”. Swoje spostrzeżenia zapisywali na kartkach, a efekty pracy reprezentant każdej grupy prezentował przed rówieśnikami. Budującym jest fakt, że uczniowie odwoływali się do sytuacji z życia codziennego (rodzinnego i szkolnego) i skupiali się na przedstawianiu prawidłowych zachowań, utrwalając tym samym właściwe wzorce okazywania drugiej osobie grzeczności połączonej z troską o jej uczucia i dobro. Wszystkie grupy na pierwszym miejscu wskazały, że szacunek należy się każdemu człowiekowi bez względu na jego wiek, pochodzenie, wiedzę i stan posiadania, zaś na podstawie historii Marty uczniowie zobaczyli, że szacunek powinno się okazywać także sobie, aby żyć w zgodzie z samym sobą i być w dobrych relacjach z ludźmi. Na koniec zajęć efekty pracy wszystkich grup zebrano w jeden zapis na dużym arkuszu papieru, aby móc powiesić go w klasie. . Warto wspomnieć także o tym, że uczniowie zobowiązali się przygotować prezentacje filmowe ukazujące omawianą wartość.

    Czas zajęć zbyt szybko minął. Można byłoby jeszcze długo rozmawiać o relacjach międzyludzkich, ale z pewnością temat szacunku jeszcze nie raz powróci na godzinach wychowawczych. Ważne jest, że uczniowie starali się ze sobą współpracować, że słuchali siebie nawzajem i że podejmowali próby wnikliwej analizy zachowań bohaterek opowiadania, bo to zdecydowanie wzbogaciło wiedzę na temat ich samych.