Odwaga - czy masz w sobie tę siłę?

Odwaga – czy masz w sobie tę siłę?

     7 listopada odbyły się drugie zajęcia czytelnicze w ramach programu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie”. Tym razem na temat odwagi dyskutowali uczniowie klasy VII b. Bazę do analizy stanowił tekst pt. „Kacper” z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”.

  Treść opowiadania, którą uczniowie poznali 6 listopada, wzbudziła niemałe emocje. Zachowania bohaterów oraz podejmowane przez nich decyzje i ich konsekwencje pobudziły młodych ludzi do dyskusji, dlatego też zajęcia rozpoczęły się analizą pojęcia - odwaga. Zwrócono uwagę na odwagę cywilną i zaznaczono podstawowe różnice między owymi słowami tak mocno powiązanymi ze sobą. Prawdziwa odwaga zawiera w sobie element mądrości – ocenę, co jest dobre, a co złe, co ważne, a co nie, a także jakie będą konsekwencje naszego działania. Odwaga pozbawiona rozwagi może być niebezpieczną brawurą. Uczniowie zgodnie przyznali, że wszystko zależy od decyzji podejmowanych przez nas samych. Podobnie było z Kacprem, głównym bohaterem opowiadania. Jego decyzja zapalenia papierosa okazała się brakiem odwagi, aby przeciwstawić się kolegom. Dlaczego? To proste, przecież nikt nie chce być wykluczony z grupy i wyśmiany, że jest tchórzem, nawet jeżeli jego wewnętrzny głos podpowiada, że to złe. Wszyscy wiedzą, że jeżeli tylko pozwolimy zło będzie się rozprzestrzeniać, dlatego też osoby, które słuchają głosu rozsądku, próbują przeciwstawić się mu i w decydującym momencie znajdują w sobie tę siłę, czyli odwagę w znaczeniu moralnym. Kacper, wykazując się  mądrością oraz siłą charakteru, ostatecznie wstawia się za słabszym i nie daje się zastraszyć przywódcy grupy. Stawia mu czoło i odchodzi z godnością. Przyłącza się do niego starszy brat Maciek, któremu zaimponowało takie zachowanie, bo odwaga to szacunek innych ludzi, to mądrość w podejmowaniu właściwych decyzji, sprawiedliwość, odpowiedzialność i uczciwość. Takie właśnie wnioski udało się wypracować podczas pierwszej części zajęć z uczniami.  Druga część to praca w grupach i analiza problemowych sytuacji, w których mogliby znaleźć się młodzi ludzie. Każda grupa miała za zadanie wypisać konsekwencje pozytywne i negatywne do dwojako podjętych decyzji (właściwej i niewłaściwej). Plakaty z zapisanymi spostrzeżeniami grup zostały zaprezentowane w sali lekcyjnej klasy VII b.

    Zajęcia zakończyły się rozmową na temat prezentacji filmowych, które uczniowie mają przygotować jako efekt pracy nad niezwykle ważną wartością jaką jest odwaga cywilna. Trzyminutowe filmy powinny być obrazem mądrej odwagi, nie brawury i popisywania się, odwagi, którą może być przyznanie się do winy, bo tak należy, powiedzenie bolesnej, ale koniecznej prawdy lub pokonanie nieśmiałości. Liczymy na ciekawe pomysły siódmoklasistów!