Spotkanie z pisarką panią Wiolettą Piasecką

To były cudowne chwile –
 spotkanie autorskie z panią Wiolettą Piasecką

 

            13 listopada trzy uczennice z naszej szkoły z klas III b i III c uczestniczyły w wyjątkowym spotkaniu z pisarką Wiolettą Piasecką. Odbyło się ono w Gdańsku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, która jest organizatorem Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

            Trudno jest słowami wyrazić uczucia związane z bezpośrednim obcowanie z autorką przepięknych opowieści, które jeszcze niedawno trzymało się w rękach. Klimatyczne pomieszczenia samej biblioteki w naturalny sposób podkreślały wyjątkowy nastrój spotkania. Prelekcja pisarki rozpoczęła się od złożenia gratulacji wytrwałości wszystkim uczestnikom tak wymagającego konkursu jakim jest Wielki Maraton Czytelniczy. W dłuższej wypowiedzi odniosła się do „Faustynki” czytanej przez uczniów w 2. etapie. Podzieliła się ze słuchaczami swoimi rozterkami, które zrodziły się w trakcie pisania tej wzruszającej
i budującej ducha narodu polskiego opowieści o Faustynce Morzyckiej, córce patrioty wygnanego na Syberię, autentycznej postaci, która przez wielu rodaków została zapomniana i która przyczyniła się do budowania niepodległej Polski. Gratką było wysłuchanie historii o Ignacym Janie Paderewskim, jego trudnym dzieciństwie, marzeniach i pasji realizowanych mimo ogromu przeciwności oraz bezgranicznej miłości do Ojczyzny, dla której gotów był do największych poświęceń. Ponownie największe zainteresowanie wzbudziły okoliczności powstawania książki „Ignaś”. Autorka dzieliła się ze słuchaczami swą dociekliwością poznawania szczegółów z życia najwybitniejszego kompozytora, męża stanu i niezłomnego działacza niepodległościowego. Cisza i poruszenie
w sali było wręcz namacalne, a relacja pani Wioletty poruszyła serca wszystkich obecnych. Dla rozładowania emocji odbyła się krótka zabawa w teatrzyk do tekstu jednego z wierszyków ze zbioru „A gdzie kurka?”. I choć samo spotkanie zmierzało ku końcowi, któż mógłby przypuszczać, że część pod hasłem „Pytania do …” znacząco przekroczy przedział czasowy przewidziany na całe spotkanie. Ogrom pytań zadawanych pani Piaseckiej zaskoczyła organizatorów, być może też samą autorkę i świadczyła o świetnym przygotowaniu się młodych czytelników.

            Zbudowana poziomem intelektualnym uczniów pisarka z przyjemnością rozdawała autografy i pozowała do zdjęć, zaś po spotkaniu można było kupić prezentowane baśnie i biografie. Czytelnicy podziękowali za niezapomniane chwile i wyrazili swoje zniecierpliwienie w oczekiwaniu na opowieść o Janie Pawle II.