Warto być uczciwym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.

            I stało się. 22 listopada odbyły się ostatnie zajęcia czytelnicze zaliczane do cyklu spotkań prowadzonych w ramach programu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie”. Listę klas zamknęła klasa VII a, która snuła rozważania na temat uczciwości na podstawie tekstu  „Niebieska kredka” z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Treść utworu uczniowie poznali 21 listopada na godzinie wychowawczej, choć należy przyznać, że objętość tekstu nie pozwoliła na przeczytanie go w ciągu jednej godziny.

            Tradycyjnie zajęcia rozpoczęły się dyskusją na temat wartości, której dotyczyło wyżej wymienione opowiadanie. Zdefiniowanie pojęcia uczciwości nie przysporzyło uczniom większych problemów. Podobnie było z odpowiedzią na pytanie wobec kogo i czego należy być uczciwym. Zdecydowanie dłuższa rozmowa z poszczególnymi uczniami wywiązała się na temat skutków uczciwości i nieuczciwości dla osób żyjących zgodnie z tą wartością, dla osób postępujących niewłaściwie oraz otoczenia i społeczeństwa. Zaskoczeniem dla nauczyciela bibliotekarza była niewielka ilość przykładów sytuacji życiowych, w których uczniowie zetknęli się z zachowaniem uczciwym bądź nieuczciwym. Przecież dobre uczynki powinny być promowane i stawiane jako wzór, w przeciwieństwie do często haniebnych zachowań, które lansowane są w Internecie. Owszem należy mówić o tym, co niewłaściwe, ale przytaczać takie przykłady jedynie jako materiał edukacyjny, który pokaże ich zgubne następstwa. Był to więc dobry moment na odwołanie się do treści opowiadania oraz przeanalizowanie zachowania narratora – głównego bohatera, jego siostry Julii oraz Wojtka – mistrza pływania. Mnogość nieuczciwych zachowań prezentowanych w tekście potwierdza, że świat wokół nas nie jest kolorowy, a ludzie, mając na celu realizację własnych ambicji, często dokonują złych wyborów. Jak w przypadku wcześniejszych klas również ci uczniowie mogli podyskutować w grupach. Każdy zespół otrzymał opis sytuacji do analizy. Uczniowie mieli zastanowić się nad konsekwencjami uczciwości i nieuczciwości. Dla niektórych z nich być może to zadanie było okazją do uzmysłowienia sobie istnienia wielu  aspektów podejmowanych decyzji i działań. Bardzo budujące były dojrzałe i niezwykle trafne odpowiedzi niektórych uczniów, co świadczy o ich rozumieniu zależności ludzkich zachowań. Prace zaprezentowano na tablicy i krótko omówiono.

             Dwie godziny to zbyt krótki czas na omówienie tak ważnej wartości jaką jest uczciwość. Udało się jednak podsumować zajęcia ważnym wnioskiem, że uczciwość buduje nasze poczucie własnej wartości, a także zaufanie innych do nas, pozwala uniknąć błędów, strat i nieszczęść. Poprzez nią okazujemy szacunek innym – dbamy o ich dobro i uczucia, a także sobie – dbamy o swoje dobre imię, wiarygodność i dobre samopoczucie. Pamiętajmy słowa Władysława Bartoszewskiego „Warto być uczciwym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”