Profil internetowy postaci

Spotkanie z bohaterami lektury
„Felix, Net i Niką oraz Gang Niewidzialnych ludzi”

14 listopada 2019 roku w klasie 6 A, na lekcji języka polskiego, uczniowie poznawali bliżej głównych bohaterów lektury zakupionej do szkolnej biblioteki w ramach realizacji projektu edukacyjnego – NPRC. Temat lekcji brzmiał: To my – profile internetowe bohaterów lektury „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” autorstwa Rafała Kosika. Klasa została podzielona na trzy zespoły, a ich członkowie mieli do wykonania konkretne zadania związane z wylosowanym bohaterem literackim. Posługując się tekstem książki, uczniowie wypełniali specjalne ankiety (profile internetowe) przygotowane przez nauczycielkę, p. Edytę Kurtykę,  na temat trzech głównych bohaterów. Wcielając się w daną  postać, należało podać najważniejsze informacje typu:  zainteresowania, umiejętności, krąg znajomych, które mogliby bohaterowie lektury umieścić na swoim profilu internetowym. Ponadto każda grupa wykonała na koniec pracę plastyczną – portret jednego z trzech głównych bohaterów.