Życzliwość świętujemy każdego dnia

Życzliwość świętujmy każdego dnia

16 grudnia klasa V c podczas dwugodzinnych warsztatów czytelniczych analizowała co kryje się pod słowem ŻYCZLIWOŚĆ. Ktoś zapyta, dlaczego? A czy trzeba mieć powód, żeby porozmawiać o najważniejszej wartości, która jest podstawą relacji międzyludzkich? Żyjemy w społeczeństwie, które na najwyższym podium stawia materializm i konsumpcyjne patrzenie na świat. Dlatego właśnie to w młodych ludziach należy kształtować właściwe postawy życiowe, aby teraz i w przyszłości żyło nam się lepiej.

Pierwszym punktem zajęć było zapoznanie uczniów z treścią opowiadania „Szare tenisówki” z książki „Wielka księga wartości”. To na podstawie zachowań głównej bohaterki, jej impulsywnych reakcji, a w rezultacie zmiany patrzenia na drugiego człowieka uczniowie określili pojęcie życzliwości. Odpowiedzi udzielane w czasie zajęć świadczą o rozumieniu kierowania się w życiu dobrą wolą oraz przyjaznym odnoszeniem się do drugiej osoby niezależnie od tego kim ona jest. Traktowanie innych z szacunkiem i rozumienie ich potrzeb ma swoje źródło w wychowaniu człowieka, w doświadczaniu przez niego w dzieciństwie empatii, szacunku i dobrej woli bliskich i otoczenia. Wnioski formułowane przez uczniów przedstawiono na tablicy. Był to dobry materiał do części praktycznej zajęć. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali plakaty związane z okazywaniem życzliwości. Członkowie zespołów sformułowali i zapisali hasła wyrażające istotę owej wartości. Kolejne prace były prezentowane przed całą klasą, co jednocześnie ułatwiło podsumowanie zajęć.

O życzliwości należy mówić i przypominać. Zbyt wiele jest wrogości wśród młodych ludzi oraz impulsywnego zachowania w stosunku do drugiej osoby. A przecież w świecie ludzi życzliwych żyje się lepiej i zróbmy wszystko, aby pogoda ducha, szacunek, grzeczność, empatia i dobre słowo były podstawą naszych zachowań i intencji.