Pasowanie na czytelnika

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 

            Ubiegły tydzień w naszej bibliotece przebiegał pod hasłem „Pasowanie na czytelnika”. Uroczystości odbyły się 19 lutego oddzielnie od 9.50 do 11.30 dla uczniów klasy I a oraz od 12.55 do 15.15 dla uczniów klasy I b. Było ciekawie i wesoło.

            Spotkania rozpoczynały się w sali 122, z której pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza uczniowie przechodzili do biblioteki. Po przekroczeniu jej progu kandydatów na czytelników powitały dziewczynki z klasy VI c. Dzieci poznały tajniki pracy bibliotekarza, zasady wypożyczania książek oraz zachowania w bibliotece i czytelni, obejrzały wnętrze biblioteki – regały z książkami, gazetki tematyczne i tablice informacyjne. W czytelni odbyła się część artystyczna, podczas której uczennice z klas VII a oraz V d recytowały wiesze podkreślające rolę książki w życiu człowieka i zachęcające do czytania. Wszystkimi nowo poznanymi wiadomościami dzieci wykazały się podczas egzaminu. Podzielono klas na grupy.  Każda z nich miała do rozwiązania pięć zadań, które jak się okazało nie sprawiły dzieciom żadnych problemów. Poprawne odpowiedzi były przepustką do pasowania. Najważniejszy moment uroczystości rozpoczął się złożeniem przysięgi dobrego traktowania książek. Następnie uczniowie ustawili się w szeregu, zaś baśniowe wróżki - Michalina oraz Julianna, dotykając ramienia symbolicznymi zakładkami, pasowały każdego pierwszaka na czytelnika i wręczyły pamiątkowe dyplomy. Młodzi czytelnicy otrzymali materiały plastyczne do własnoręcznego wykonania zakładki do książki oraz spisane na kartce prośby książki. Wysiłek dzieci podczas egzaminu został nagrodzony słodkim upominkiem.

            Ograniczenia czasowe nie pozwoliły na wypożyczenie książek wypatrzonych przez młodych czytelników, jednakże wielu z nich złożyło deklarację przyjścia do biblioteki w kolejnych dniach.