Praca

Nauczyciel Terapeuta - PRACA
Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni ul. Zielona 53 poszukuje pracownika na stanowisko Nauczyciela Terapeuty Dziecka klasy III w pełnym wymiarze godzin (22/22).

Zgodnie z przepisem § 22 obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego szkołach ma osoba, która ukończyła:
  • studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, oraz ma przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia wyższe, studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie terapii pedagogicznej, oraz ma przygotowanie pedagogiczne.

Telefon kontaktowy 58 665 84 62

Z poważaniem Beata Undziłło - specjalista ds. kadr