Procedury bezpieczeństwa COVID 19

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Szkoły dotyczące wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.