Szkoła Podstawowa nr 28 jest nowoczesną placówką, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne, umożliwiające zindywidualizowaną pracę z uczniem, nauczanie włączające, prowadzenie zajęć metodami aktywnymi z uwzględnieniem nowoczesnej technologii komputerowej.

 

To szkoła przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej – zapewnia bezpieczeństwo i dobrą atmosferę podczas pobytu w jej murach. Misja szkoły to wspieranie „kariery” każdego ucznia, czyli kreowanie sytuacji, w których uczeń ma możliwość wygrać. To również przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym w oparciu o zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym umiejętności i wiadomości. Zapewnia kształcenie i wszechstronny rozwój dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyż permanentnie tworzy oddziały integracyjne. Szkoła jest przystosowana pod względem architektonicznym – winda dla wózków, chodziki, na każdym piętrze toalety dla niepełnosprawnych ruchowo. Uczniowie z każdym rodzajem niepełnosprawności (intelektualnej, społecznej, sprzężonej) są zaangażowanymi uczestnikami wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez szkołę. Pracy szkoły przyświecają słowa: „Każdy z nas jest inny, taki, jaki jestem, jestem potrzebny i ważny”.

 

Twórcza kadra pedagogiczna wciąż się dokształca – tak przygotowana właściwie przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i postawy uczniów (zawsze wysokie lokaty w sprawdzianach kompetencji). Dzięki zaangażowaniu pedagogów, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, więc uzyskują wiele tytułów laureata, finalisty, wyróżnień, wiodących miejsc w różnorodnych konkursach i zawodów sportowych na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim, miejskim i rejonowym. W Szkole Podstawowej nr 28 zapewnione jest bezpieczeństwo, dobra atmosfera pracy, wzajemna życzliwość, co sprawia, iż uczniowie chętnie do niej uczęszczają; wielu z nich to mieszkańcy pobliskich osiedli (około 65% populacji). Placówka jest przystosowana dla uczniów z niepełnosprawnościami, bowiem dzieci znajdują w niej fachową opiekę, bezpieczeństwo, wszechstronną pomoc dyrekcji, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Wzajemne kontakty uczniów, pełne serdeczności i tolerancji, mobilizują do wysiłku, uczą odpowiedzialności, pozytywnie kształtują emocje.

 

Szkoła proponuje (między innymi): przestronną, wygodną świetlicę szkolną, która zapewnia w godzinach odpowiadających potrzebom rodziców fachową opiekę, rekreację i rozwój młodych talentów, opiekę pedagogiczno-psychologiczną sprawuje pedagog szkoły, który udziela szeroko rozumianej pomocy uczniom i rodzinie, sprawnie działa klub sportowy „Orlik” (młodzież kocha sport i ma możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach), sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne, komputery, ekrany – wykorzystanie ich pozwala uatrakcyjnić zajęcia, salę gimnastyczną i gimnastyki korekcyjnej, których wyposażenie pozwala organizować różnorodne zawody sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych – między innymi rejonowe, miejskie, wojewódzkie. Ponadto boiska: boisko do piłki nożnej (sztuczna murawa), boisko do piłki siatkowej i plażowej, bieżnia, bibliotekę i czytelnię z bogatym księgozbiorem, gabinet logopedii, gabinet rewalidacji, szafki dla uczniów klas starszych. Uczniowie mają możliwość korzystania (między innymi) ze: smacznych obiadów spożywanych podczas dwóch przerw obiadowych w przestrzennej stołówce, stanowisk do tenisa stołowego rozmieszczonych w różnych miejscach (możliwość gry podczas przerw i po zajęciach), zajęć organizowanych podczas ferii zimowych.

 

Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego biorą udział w programach : „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”(mleko lub kakao).
Szkoła współpracuje z wieloma placówkami, organizacjami, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi; m.in.: z jednostkami wojskowymi oraz stowarzyszeniami weteranów (wspólna organizacja uroczystości, np. Dzień zwycięzcy), ze Stowarzyszeniem „Dlaczego NIE”, z Hospicjum św. Wawrzyńca, z wydawnictwem Zakamarki – warsztaty czytelnicze w bibliotece, z Radą Dzielnicy, z Przedszkolem nr 30 (cykliczne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, z teatrem Gdynia Główna (wspólny projekt i spektakl), z ciekawymi ludźmi (autorzy książek dla dzieci i młodzieży), np. pan Łukasz Wierzbicki, autor książki „Dziadki i niedźwiadki”.

 

Szkoła tętni życiem. Jest miłym miejscem dla spotkań absolwentów i dorosłych. Prężnie działa Samorząd Uczniowski – organizuje dyskoteki, tzw. „narady tematyczne”, współorganizuje życie szkoły. Propozycja zajęć pozalekcyjnych uwzględnia indywidualne zainteresowania uczniów – koła przedmiotowe, chór, nauka gry na instrumentach, zajęcia sportowe, szachy, nauka tańca, itd. Szkoła nie może rozwijać się w oderwaniu od środowiska, które w dużym stopniu wpływa na jej pracę i w pewnym sensie determinuje jej działalność. Corocznie zaprasza mieszkańców dzielnicy Babie Doły oraz okolicznych osiedli i całą szkolną społeczność na festyn rodzinny, koncerty, przedstawienia i inne uroczystości. Uczniowie i rodzice dobrze czują się w szkole, na jubileusz wyjątkowej placówki, uczennica napisała: „Przy ulicy Zielonej 53 w Babich Dołach stoi nowoczesna i piękna szkoła. Szare komórki tutaj na pewno ci się rozwiną, a szkolne lata szybko upłyną… Szkoda…”


Dane kontaktowe:
ul. Zielona 53
81-197 Gdynia
tel. +48 58 665 84 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp28gdynia.pl