Uczniowski Klub Sportowy ,,ORLIK” przy Szkole Podstawowej nr 28, z siedzibą w Gdyni, ul. Zielona 53 wpisany został do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 21.05.1999 r. Klub powstał z inicjatywy Krystyny i Franciszka Odorskich i działa na bazie SP nr 28 (bieżnia LA, sala sportowa, sprzęt sportowy).

Pierwszym Prezesem Klubu został Sławomir Komorowski, kolejnym mgr Marek Ambrosiewicz, a obecną Prezes jest mgr Agnieszka Szwejkowska-Kulpa.

Podstawowym zakresem działalności UKS –u jest działalność statutowa, a w szczególności sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego, udział w zawodach i organizacja dużej cyklicznej imprezy sportowej w Gdyni: Mistrzostw Gdyni w Tenisie Stołowym.

Zarząd UKS ,,Orlik”

Prezes – mgr Agnieszka Szwejkowska – Kulpa

Vice Prezes – Eugeniusz Bilecki

Sekretarz – mgr Dariusz Lunkowski

Skarbnik – mgr Piotr Wasilewski