Aktualności

19 czerwca 2019 22:26 | Aktualności

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do dnia 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

 W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

  1. finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego – w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
  2. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
  3. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
  4. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:

a) w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu – co najmniej 5,4

b) w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1  do Regulaminu.

2. finansowanych z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja", skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

a) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

b) w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

4) uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na etapie wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2  do Regulaminu.

 Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.

Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie internetowej: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555/

Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://des.pomorskie.eu/stypendia

 

Przeczytano: 222 razy. Wydrukuj|Do góry